De kosten van bewindvoering worden vastgesteld door de kantonrechter. Uitgangspunt zijn de tarieven zoals vastgesteld door het Landelijk overleg kantonrechters (LOK).

Bij de berekening van deze tarieven is uitgegaan dat een intake 6 uur kost en reguliere bewindvoering 15 uur.

Als blijkt dat er meer werkzaamheden moeten worden verricht boven dit aantal uren dan zal de bewindvoerder vooraf aan de Kantonrechter toestemming vragen om extra uren in rekening te mogen brengen. Het kan dan gaan om activiteiten die in de lijst van niet gewone werkzaamheden genoemd zijn.