Indien u gebruik wil maken van onze dienstverlening kunt u contact met ons opnemen.
Wij maken dan graag een afspraak voor een vrijblijvend oriënterend gesprek bij u thuis.

Als tijdens dit gesprek blijkt dat beschermingsbewind of inkomstenbeheer de juiste keuze is in uw situatie, en u wilt gebruik maken van onze dienstverlening, zal samen met u het intakeformulier worden ingevuld.

U kunt ook direct het intakeformulier invullen en naar ons toesturen.
In dit geval maken wij na ontvangst van het intakeformulier zo spoedig mogelijk een afspraak bij u thuis om uw situatie nader te bespreken.

Bij beschermingsbewind dient u een ‘Verzoek tot onderbewindstelling’ in te dienen bij de rechtbank.
Voor het in behandeling nemen van dit verzoekschrift dient u griffierecht te betalen. Er kan een vermindering van het griffierecht aangevraagd worden door als bijlage bij het verzoekschrift een ‘Inkomensverklaring’ mee te sturen.

Zonodig helpen wij u bij het invullen van deze formulieren. Zodra de kantonrechter akkoord is met de toepassing van het bewind, gaat het daadwerkelijke bewind van start.