Een verschil tussen inkomstenbeheer en beschermingsbewind is dat inkomstenbeheer niet via de kantonrechter wordt verkregen. Voor inkomstenbeheer wordt een overeenkomst opgesteld tussen u en Bewindvoering Holland.

Een ander verschil is dat bij inkomstenbeheer de cliënt uiteindelijk beslist over hoe het budgetplan eruit komt te zien.

Daarnaast horen de volgende werkzaamheden van beschermingsbewind niet tot de reguliere werkzaamheden van inkomstenbeheer: aanvragen van uitkeringen en beheer verzekeringen.
Deze en andere niet-reguliere werkzaamheden worden uitgevoerd na toestemming van de cliënt tegen een uurtarief